Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία

Κάτσε λίγο να σκεφτούμε, να ξεχωρίσουμε τους καλούς, τους κακούς και τους αμέτοχους, γιατί πολλά ειπώθηκαν, πολλοί καρπώθηκαν και κοντεύουν να ξεχαστούν αυτοί που ξεσηκώθηκαν.