Ω ξειν, αγγέλλειν Κυπρίοις…

Ανταποκρίθηκαν κυρίως οι νέοι, οι οποίοι ξεχύθηκαν στους δρόμους με ελληνικές σημαίες φωνάζοντας «Ενωσις και μόνον Ενωσις». Οι νέοι το εννοούσαν.