Φωτογραφία της Αγίας Σοφίας

Αυτά τα μέρη δεν ήταν δικά μας, τα πήραμε με τη βία

Εντάξει, λοιπόν, αποκτήσαµε µόνιµη εγκατάσταση, τέλος η νοµαδική ζωή και γι’ αυτό ο λαός αγοράζει πέντε – πέντε τα διαµερίσµατα. Κανείς δε µπορεί να µας κουνήσει, ηρεµήστε πια.