Γιούπι γιάγια

Ενα από τα τραγούδια της Κατοχής και της Αντίστασης, για να μαθαίνετε τα σωστά λόγια, αυτά που δεν είναι καθόλου “Politically Correct”.