Δεν γιορτάζουμε την έναρξη κανενός πολέμου! Αλλο γιορτάζουμε!

Βρε «παιδιά της Ελλάδας παιδιά», εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους! Και δεν γιορτάζουμε την έναρξη κανενός πολέμου!