Σαμψών

Ο Σαμψών

Ηταν πολύ πολύ πολύ δυνατός, αυτό είναι αλήθεια, αλλά πιο δυνατό από όλα ήταν το πνεύμα του και η αγνή του αγάπη για τον αθλητισμό.